Ouderportaal

IKC raad

IKC raad

Op 25 januari heeft de IKC raad een vergadering gehad.


De IKC raad bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Wilt u weten wie dit zijn kijk dan in de schoolpraatapp onder IKC raad. Daar stellen zij zich aan u voor.


(naar links swipen totdat u IKC raad ziet)


In de vergadering van 25 januari zijn de volgende punten besproken:


* Meldcode


Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of sexueel misbruikt wordt. We kregen uitleg hoe de school en opvang hiermee omgaan.


* het huishoudelijk regelement, de rolverdeling en het tekenen van het mandaat.


iedereen had het huishoudelijk regelement van de IKC raad gelezen en kon hier vragen over stellen.


Verder zijn we tot de volgende rolverdeling gekomen:


Voorzitter: Kelly,


Vice-voorzitter: Annemarie


Secretaris: Henriëtte


15 maart is de volgende IKC raadsvergadering.


Punten die op de agenda staan zijn:


Cito M resultaten, Ouderparticipatie en interactievaardigheden.


Heeft u iets wat u graag besproken zou willen hebben? Geef dit door aan één van de IKC raadsleden of mail dit naar:


IKCraad@kchetvisnet.nl.