Ouderportaal

Mail over wijziging Schoolpraat App

Mail over wijziging Schoolpraat App

Beste ouder(s), verzorger(s),


Vandaag ontvangt u een mail met een brief van de school vanuit Parnassys. Dit is een belangrijke mail over een wijziging van het inloggen van de Schoolpraat App.


Ik verzoek u deze mail en bijgevoegde brief goed te lezen en vrijdag de stappen uit de brief te volgen.


De mail wordt gestuurd naar het bij de school bekende e-mail adres van u.


Heeft u geen mail ontvangen, kijk dan ook in de spambox. Heeft u donderdag nog steeds geen mail ontvangen laat dit dan weten aan juf Danielle administratie@kchetvisnet.nl of bij juf Irma.Met vriendelijke groet,


Danielle de Groot (administratie)


administratie@kchetvisnet.nl