Ouderportaal

2022-2023 vakanties en studiedagen

2022-2023 vakanties en studiedagenVrije dag(delen)
19-aug-21 Studiedag KC
21-okt-21 Studiedag onderwijs
9-jan-22 Studiedag KC
14-feb-22 Admin studiedag onderwijs
8-mei-22 Studiedag 3 onderwijs
23-jun-22 Admin studiedag onderwijs

Vakantierooster, vrije dagen en afwijkende roosters


Herfstvakantie: 24 okt - 28 okt
Kerstvakantie: 23 dec - 6 jan
Voorjaarsvakantie: 27 febr - 3 mrt
Goede vrijdag 7 apr -
Pasen: 9 apr - 10 apr
Meivakantie: 24 apr - 5 mei
Hemelvaart 18 mei - 19 mei
Pinksteren: 28 mei - 29 mei
Zomervakantie: 8 jul - 20 aug