Ouderportaal

IKC raad

IKC raad

Op 4 oktober kwam de IKC raad voor de eerste keer in dit schooljaar weer bij elkaar.


Helaas hebben 2 raadsleden aangegeven dat zij er mee stoppen. Er gaat nu een vacature uit voor nieuwe raadsleden.


Eén ouder heeft zich al aangemeld en daar zijn we erg blij mee!


Naast de IKC raad is er ook een adviesraad waar leden van onze IKC raad naar toe gaan.


De adviesraad bestaat uit alle IKC raden van UN1EK.


In de adviesraad werden 2 onderwerpen besproken:


Personeelstekort en Armoede


We hebben het punt personeelstekort op het Visnet besproken in deze vergadering.


Verder hebben we het pedagogisch werkplan van de peuterspeelzaal en de bso besproken.


We kregen ook een uitleg over de talentklas die is gestart op het Visnet.


Er waren weer genoeg onderwerpen waar wij als IKC raadsleden over mogen meedenken.


Wilt u dit ook? Er is nog plaats in de IKC raad!