Ouderportaal

IKC raad

IKC raad

Op 17 januari heeft de IKC raad weer een vergadering gehad.


Na de zomervakantie waren er vacatures voor de IKC raad, maar die zijn inmiddels allemaal weer opgevuld.


De IKC raad bestaat uit 5 ouders en 4 personeelsleden. Wilt u weten wie dit zijn, kijk dan in de schoolpraatapp onder IKC raad. Daar stellen zij zich aan u voor.


(naar links swipen totdat u IKC raad ziet)


In de vergadering van 17 januari zijn de volgende punten besproken:


* Meldcode


Het doel van de meldcode is om professionals te helpen eerder en beter te handelen als een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of sexueel misbruikt wordt.


We kregen uitleg hoe de school en opvang hiermee omgaan.


* Veiligheidbeleid


We hebben dit stuk doorgelezen en er vragen over gesteld.


Heeft u iets wat u graag besproken wil hebben? Geef dit door aan één van de IKC raadsleden of mail naar:


IKCraad@kchetvisnet.nl