Ouderportaal

IKC raad

IKC raad

Op 14 maart kwamen de IKC-raadsleden weer bij elkaar.
Tijdens de vergadering sloot Maarten van de CUR (Centrale Un1ek Raad) online bij ons aan.
Hij vertelde wanneer we naar de CUR kunnen gaan. Dit is bij Un1ek gebonden vraagstukken.
Verder hebben we het veiligheid beleid opvang, organisatiebeleid en het pestprotocol gelezen en onze vragen daarover gesteld.
We hebben met elkaar gekeken naar het tevredenheidsonderzoek en daar 3 punten uitgehaald die hoog scoren en 3 punten die laag scoren.
Het is ons opgevallen dat er erg weinig ouders zijn die dit onderzoek hebben ingevuld. Een volgende keer zou het beter op diverse manieren aangeboden kunnen worden.
Eén van onze IKC raadsleden is naar de adviesraad (voor alle IKC raden van Un1ek) geweest en deed haar verslag hiervan.
De Cito M resultaten stonden wel op de agenda maar zijn door ziekte van Vivienne niet doorgegaan.
De volgende vergadering is 16 mei.
Als u punten heeft die u graag op de agenda wil hebben, laat het ons weten via:
ikcraad@kchetvisnet.nl