Ouderportaal

Uitslag tevredenheidsonderzoeken

Uitslag tevredenheidsonderzoeken

Beste ouders/verzorgers,


In het najaar hebben we met alle Un1ek scholen tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij ouders-kinderen-medewerkers.


In het voorjaar hebben we daar de opbrengsten van gekregen.


Deze hebben we besproken met alle locaties, het MT, het team, de kinderraad en de IKCraad. Daaruit hebben we 3 pluspunten en 3 aandachtspunten geformuleerd die we opnemen in ons jaarplan voor schooljaar 23-24.


In de bijlage kunt u zien welke punten door de overlegpartners zijn geselcteerd.


Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd!


Bedankt voor uw medewerking van het onderzoek. Over 2 jaar zullen we dit weer afnemen!


mvg Rianne