Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs

Wij stellen onszelf als doel om kinderen zich zodanig te laten ontwikkelen dat ze niet alleen kansen voor zichzelf weten te creëren, maar ook voor de wijk en uiteindelijk de maatschappij. Onze kinderen leren dat naast parate kennis een goede samenwerking met anderen en verantwoordelijkheid nemen van belang zijn.

Natuurlijk vinden wij het belangrijk goed onderwijs te geven, maar dat mag van iedere  basisschool verwacht worden. Met goed onderwijs bedoelen wij onderwijs dat ernaar streeft ieder kind te begeleiden tot optimale ontplooiing van zijn of haar mogelijkheden.

Wat ons onderscheidt van andere scholen is dat wij een accent leggen op zelfredzaamheid, verbinding maken met anderen en je eigen valkuilen kennen en mee leren omgaan. We organiseren een uitgebreid aanbod naast de 'normale' vakken als rekenen en taal. Zo leren kinderen bij ons om je mening te onderbouwen, welke voorbeeldrol ze hebben, hebben we een uitgebreid aanbod van sport/spel en creatieve vakken in het naschools aanbod en brengen we kinderen in contact met de natuur op ons fantastische groene speelplein.

Informatie van UN1EK

Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

Meer informatie

Wat is een UN1EK Kindcentrum?
Was is de missie en visie van UN1EK?
Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?