Ouderportaal

Brede zorg

Brede zorg

Onze visie op een kindcentrum is dat we een totaalaanbod willen organiseren voor kinderen en hun ouders. Dat wil zeggen dat we naast opvang en onderwijs, dat we natuurlijk zelf organiseren, ook partners aan ons kindcentrum hebben verbonden om zorg en ondersteuning te kunnen bieden waar nodig. 

Wij geloven er in dat een kind pas tot leren komt als het 'aan staat'. Dat wil zeggen dat een kind zich moet kunnen richten op onderwijs volgen en niet op eventuele beperkingen of problemen die er zijn rondom het kind. Daarom richten we ons in ons aanbod dus ook op ouders omdat zij de belangrijkste mensen zijn voor het kind. Als het goed gaat met ouders zal het kind zich ook beter in zijn vel voelen en komt het beter tot ontwikkeling. 

Natuurlijk organiseren we nog niets zolang een ouder of kind dit niet willen. Het is van essentieel belang dat we als school samen optrekken met ouders. We willen naast u staan voor de ontwikkeling van de kinderen!

Een volledig overzicht van onze partners vindt u onder Integraal aanbod.