Ouderportaal

Vrijwillige Ouderbijdrage en schoolkamp gr.8

Vrijwillige Ouderbijdrage en schoolkamp gr.8

Vrijwillige Ouderbijdrage
Aan ouders wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. In overleg met de IKC-raad is de ouderbijdrage per kind vastgesteld. Deze bedraagt € 30,= per kind.

Voor de schoolreis wordt € 25,= apart in rekening gebracht en is exclusief de ouderbijdrage.

Groep 8 is afwijkend. Zij betalen alleen de ouderbijdrage en een apart bedrag voor het schoolkamp (richtbedrag € 80,=).

Als leerlingen gedurende het schooljaar instromen, geldt een aangepast tarief. De ouderbijdrage komt ten goede aan alle leerlingen van Het Visnet. 
Met deze bijdrage kunnen we vele activiteiten en initiatieven op school mogelijk maken.

Hoe kunt u betalen?
Wij vragen u vriendelijk het bedrag over te maken naar bankrekeningnummer
NL09INGB0002263547 t.n.v. schoolcommissie Het Visnet te Vlaardingen.
Vermeld in de omschrijving bij betaling: Voor- en achternaam van de leerling en de groep. 

In de schoolpraatapp (kopje: school>ouderbijdrage en bankrekeningnummer) vindt u ook een betaallink naar de ING-bankrekening van Het Visnet. U kunt ook betalen via deze betaallink. De link wordt iedere maand ververst.

Welke activiteiten worden mogelijk gemaakt met de vrijwillige ouderbijdrage?
De activiteiten op Het Visnet, waaraan een belangrijk deel van de ouderbijdrage wordt besteed zijn:

Kinderboekenweek Projectweek
Sinterklaas Koningsspelen/Sportdag
Kerstviering Visnetdag
Pasen Afscheid/
Musical Groep 8
Schoolreis
Elk jaar wordt er voor alle groepen een schoolreisje georganiseerd. U wordt ruim vooraf geïnformeerd over de bestemming. De prijs ligt gemiddeld rond de €25,- per kind. De leerlingen worden tijdens de schoolreizen begeleid door leraren en ouders.

Kamp groep 8
Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op kamp. De bestemming en het programma worden per schooljaar bepaald. We huren een kamphuis. De begeleiding bestaat uit ouders en collega’s. De kosten van het schoolkamp bedragen +/- €80,-. De bijdrage vanuit ouders voor dit kamp wordt jaarlijks, met instemming van de IKC-raad vastgesteld.

Vrijwillige ouderbijdrage (aanvullende informatie)

Het uitgangspunt van UN1EK is, dat primair onderwijs geheel door de overheid bekostigd wordt. Toch zijn er ook kosten die niet binnen deze dekking vallen. Hierbij kunt u denken aan de kosten voor excursies, projecten, Sinterklaas, Kerst, sport- en speldag, enz.De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt per locatie bepaald. U kunt dit bedrag overmaken op het bankrekeningnummer van de desbetreffende locatie. Deze is terug te vinden op de website van deze locatie.

Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen, wordt uw kind of worden uw kinderen niet uitgesloten bij een van de activiteiten. De bijdrage is vrijwillig.

Er zijn elk jaar enkele ouders die vrijwillig aanbieden de ouderbijdrage van een gezin dat het financieel niet breed heeft te betalen. Een fantastisch gebaar. Indien u hier ook een bijdrage in wilt leveren kunt u dit aangeven bij de directie van uw locatie.

Voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage, zie: de website van de Rijksoverheid.
 
Financiële ondersteuning
Het sociaal-cultureel fonds kan aan inwoners van de gemeente Vlaardingen met een minimuminkomen (of net daarboven) een vergoeding verstrekken voor o.a.
• kosten schoolkamp
• kosten schoolreis
• kosten schoolfonds
Een melding hiervoor kunt u doen bij de directeur.

Sponsors
Onderwijs wordt door de rijksoverheid bekostigd. Voor extra middelen en activiteiten bestaat de mogelijkheid om extra geldstromen te zoeken. Wilt u de school sponsoren?

De directie staat altijd open voor suggesties!