Ouderportaal

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal

De Peuterspeelzaal (peuteropvang) van Het Visnet is een vaste groep binnen het Kindcentrum. Dat wil zeggen dat het in de school is gehuisvest en dat er een intensieve samenwerking is met de groepen 1/2.

In onze optiek zou elk kind van 2 tot 4 jaar gebruik moeten kunnen maken van de peuteropvang. Niet alleen is het de perfecte manier om sociale vaardigheden in een grotere groep te ontwikkelen, maar het is ook een fantastische opmaat naar de basisschool.

In de peuterspeelzaal van Het Visnet zijn alle peuters vanaf 2 jaar van harte welkom. Uw kind wordt op de peuterspeelzaal voorbereid op groep 1 van de basisschool, maar net zo belangrijk is dat op de peuterspeelzaal een kind leert hoe het met andere kinderen om kan gaan, hoe het materialen op school moet gebruiken en wordt er heel veel taal aangeboden. Onze ervaren pedagogisch medewerkers werken met thema’s en organiseren activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Een peuterspeelzaal groep is kleiner dan die van een onderwijsklas. Wij werken met een maximum van 16 kinderen. 

Om de peuterspeelzaal nog beter aan te laten sluiten op school hanteren we dezelfde openingstijden. Namelijk de 5 gelijke dagen.  Op deze manier wennen kinderen al aan deze structuur en voor ouders met meerdere kinderen is er maar één haal- en brengmoment.

Informatie van UN1EK

Spelen is leren! Als uw kind bij UN1EK op de peuteropvang zit, geniet het van het beste van twee werelden: leren en plezier maken. Dat komt omdat wij op onze locaties werken met een erkend programma Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Onze pedagogisch medewerkers volgen en begeleiden uw peuter in zijn of haar ontwikkelingen en organiseren activiteiten die passen bij verschillende thema’s. Er is een herkenbaar dagritme, maar geen dag is hetzelfde.

Meer informatie

Opvangpakketten en tarieven
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
VVE Indicatie
Alles over het Ouderportaal
Wat is een UN1EK Kindcentrum?