Ouderportaal

Schooltijden en vakanties

Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Schooltijden Peuterspeelzaal
08:30 uur start schooldag
14:00 uur einde schooldag

Schooltijden groep 1 t/m 8

De schooltijden zijn alle dagen voor alle kinderen gelijk:
08:35 uur deuren open
08:45 uur start schooldag
14:15 uur einde schooldag

Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kind om 8.45 uur in de groep is zodat de lessen rustig en op tijd kunnen beginnen en wij onze onderwijstijd optimaal kunnen benutten.

Het doel van de inloopmomenten is om de kinderen welkom te heten. Leerkrachten zijn dan niet beschikbaar voor een uitgebreid gesprek. Wanneer u een gesprek wilt dan kunt u hiervoor na schooltijd een afspraak maken met de leerkracht, deze staat u dan graag te woord!

Vakanties

Onze schoolvakanties en sluitingsdagen zijn te vinden in het overzicht

UN1EK_Schoolvakanties en sluitingsdagen 2023-2024
UN1EK_Schoolvakanties en sluitingsdagen 2024-2025

    

    

Informatie van UN1EK

Het overzicht van schoolvakanties en sluitingsdagen vindt u terug op onze UN1EK website.
UN1EK schoolvakanties en sluitingsdagen

Vakantieopvang en BSO-plus opvang

In de schoolvakanties zijn de scholen en locaties voor peuteropvang van UN1EK gesloten. De buitenschoolse opvang is wel geopend voor vakantieopvang. Drie weken voor iedere schoolvakantie staan de vakantieprogramma’s van alle kindcentra online. Wilt u uw kind inschrijven voor de vakantieopvang? Dit kan via het ouderportaal van Kindplanner.

Sluitingsdagen

Tijdens de sluitingsdagen zijn alle locaties van UN1EK gesloten. Daarnaast is een locatie eenmaal per jaar gesloten voor een studiedag voor medewerkers. Deze wordt ruim van tevoren aangekondigd. Er is de mogelijkheid om een sluitingsdag te ruilen voor een opvangdag.

Meer informatie?

Alle informatie over schoolvakanties en sluitingsdagen
Vakantieprogramma's van UN1EK