Ouderportaal

Visie en schoolklimaat

Visie en schoolklimaat

Op onze website willen we u kennis laten maken met ons kindcentrum. Op onze ruime locatie aan de Stationsstraat organiseren we een volledig integraal aanbod voor kinderen van 2 – 13 jaar. Natuurlijk hopen we dat u na gedegen vergelijkingen met andere peuterspeelzaal- en schoollocaties voor die van ons zult kiezen.

Het schooljaar 2023 - 2024 staat in het teken van het verder vormgeven van een eigentijdse visie op leren en ontwikkelen. Naast dat we op het Visnet de kernvakken (rekenen, spelling en taal) belangrijk vinden willen we de kinderen meer kansen bieden op hun persoonlijke talenten. Zo hebben we een heel breed gratis naschools aanbod. Judo, huiswerkbegeleiding, sport, jongerenwerk, mindfullness, leesprogramma’s en programmeren hebben hier een vaste plek in. Via deze link kunt u het hele visieplan inzien.

Samenvattend komt het er op neer dat we ons schooljaar 2023 - 2024 richten op:
  • Klas doorbroken werken binnen de onder-, midden-, en bovenbouw
  • In de hogere groepen stage lopen bij maatschappelijke instanties om een breed maatschappelijk beeld te vormen
  • Doorgaande lijn peuters/kleuters zodat een kind zonder onderbrekingen kan ontwikkelen
  • Een ‘mindfullness’ programma door de hele school heen
  • Nieuwe ouders hopen we in een persoonlijk gesprek te mogen overtuigen van onze visie, passie en daadkracht. Ouders die al een kind op ons kindcentrum hebben hopen we elk jaar weer te overtuigen dat ze de juiste keuze hebben gemaakt!
De dagelijkse manier van communicatie is de schoolpraat app. Wij informeren hierop dagelijks over actuele ontwikkelingen en nieuws vanuit de klassen. Deze app kunt u downloaden via de appstore van Android en Apple. Zoekt u hiervoor op schoolpraat Visnet.

Uiteindelijk zijn alle informatiestromen samen bedoeld om u informatie te geven over opvang en onderwijs op ons kindcentrum en de praktische zaken die daarbij voor u van belang zijn. Als u uw kind op Kindcentrum Het Visnet aanmeldt, dan geldt dat in de regel voor een groot aantal jaren. Een periode waarin we intensief contact met u en uw kind(-eren) hebben.