Ouderportaal

Integraal aanbod

Integraal aanbod

Een kindcentrum doet meer dan alleen opvang en onderwijs verzorgen. Het Visnet heeft intensieve samenwerkingen met partners van buiten het kindcentrum, zoals gezins- en zorgspecialisten, professionals op het gebied van leerontwikkeling, maar ook op het gebied van muzikale, sportieve en creatieve ontwikkeling. We stellen ze hierbij graag aan u voor. 

Stichting Aanzet

Stichting Aanzet is een vaste partner van Het Visnet voor de organisatie van activiteiten voor ouders en kinderen. Per schooljaar wordt gekeken waar de behoefte van ouders ligt. Denk hierbij aan taallessen, koken, computercursus, opvoedondersteuning etc. Geen van de activiteiten is verplicht. 

Meer weten

De boekfiets

De boekfiets is een vast onderdeel van het naschools aanbod op Het Visnet. Op de peuterspeelzaal en bij de groepen 1/2 staat de boekfiets opgenomen in het jaarrooster. De boekfiets komt naar locatie. Wij nodigen ouders uit om samen met hun kind mee te doen aan de aangeboden activiteit. Dit is altijd een vorm van interactief voorlezen waarbij u als ouder hopelijk net zo enthousiast wordt gemaakt als de kinderen.

Meer weten

Schoolbibliotheek

Het Visnet heeft een verregaande samenwerking met de bibliotheek. Zo hebben we een eigen bibliotheekverstiging op school (de schoolbieb) waar kinderen boeken kunnen ruilen, enthousiast gemaakt kunnen worden voor nieuwe boeken en leren hoe een bibliotheek werkt. 

Meer weten

Schoolmaatschappelijk werk

Een van de medewerkers van Mevis is één dag per week op school aanwezig. Zij is als jeugdprofessional (schoolmaatschappelijk werker) de link naar het Wijkteam. Op het moment dat er ondersteuning nodig is voor een kind of gezin, dat valt buiten het vaste aanbod van de school kan zij betrokken worden. Zij kan meedenken, adviseren en gesprekken voeren met ouders en/of kind. Dit is altijd op basis van een hulpvraag en met toestemming van ouders.

Meer informatie vindt u in bijgaand formulier: Flyer Jeugdprofessional Mevis

Meer weten

Kindercoach

Op onze school is Ingeborg Verhagen de kindercoach.
Zij is verbonden aan de basisscholen in het centrum van Vlaardingen. Zij begeleidt kinderen individueel of in groepjes op sociaal-emotioneel gebied. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld faalangst, onzekerheid, omgaan met verlies, boze buien en hoog sensitief zijn. De begeleiding is op speelse wijze en aangepast aan de behoeften en interesses van het kind. Hiernaast heeft Ingeborg zich ook gespecialiseerd in mindfulness en is zij bevoegd om mindfulnesslessen te geven aan groepen kinderen.

Het is heel mooi dat de kindercoaching op school is,  met direct en regelmatig contact tussen kind-school -ouders en begeleiding van Ingeborg. Zij kan door deze samenwerking het kind helpen zich beter te laten voelen. 
De aanmelding voor kindercoaching verloopt via de intern begeleider van de school.

Naast kindercoach is Ingeborg ook vertrouwenspersoon en de anti-pest coördinator op Het Visnet.

Vlaardingen in beweging

Vlaardingen in beweging is onze vaste partner voor het organiseren van sport- en spelactiviteiten in het naschools aanbod. Per periode (3 maanden) bekijken we met hen welke activiteiten aansprekend zijn voor de kinderen en maken we hier een passend aanbod voor. 

Meer weten

Logopedie Welbespraakt

Twee dagen in de week heeft logopedist Erica Dellebeke – Poel van Logopediepraktijk Welbespraakt praktijk bij ons op de locatie. Kinderen kunnen hier terecht met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen. De behandeling zijn op maat en spelenderwijs ingericht.

Meer weten

Kinderfysio Chantal Jung

Eén dag in de week hebben we Kinderfysiotherapeut Chantal Jung van Fysiotherapie praktijk voor kinderen op de locatie. Zij is gespecialiseerd in spelenderwijs leren ontwikkelen van zintuigen en motoriek.  Naast dat wat zij doet ontzettend goed is voor de motorische ontwikkeling vinden kinderen het ook gewoon heel erg leuk.

Meer weten

Nederlandse les voor ouders

Iedere maandagochtend is er op locatie Nederlandse les voor ouders die de taal niet of niet goed beheersen. Deelname aan deze les is gratis, u bent van harte welkom! De lessen worden verzorgd door Els Boog van Stichting Aanzet. Aanmelden kan via iedereen die op het kindcentrum werkt door aan te geven dat u mee wilt doen.

Meer weten