Ouderportaal

Naschools aanbod

Naschools aanbod

Wij geloven op het Visnet dat alle kinderen talenten hebben, maar dat deze nog niet altijd bekend zijn bij de kinderen. Om iedereen tijdens de basisschool in contact te laten komen met zo veel mogelijk verschillende activiteiten organiseren we een uitgebreid naschools aanbod (zonder kosten) waar kinderen vrijwillig aan kunnen deelnemen. Denk aan programmeren, judo, debatlessen, sport- en spel, toneelles, creatieve activiteiten en huiswerkbegeleiding. 
Per periode verschilt het aanbod. De kinderen krijgen elk kwartaal een brief mee met het actuele aanbod.